Voorbereiding op uw eerste consult

 

Voordat u voor de eerste keer komt, willen we graag meer weten over uw gezondheid.  Het is voor een eventuele behandeling belangrijk dat wij op de hoogte zijn van eventuele ziektes, afwijkingen, medicijngebruik en uw (leef) gewoontes. Die kunnen uw mondgezondheid nl. beïnvloeden en uw behandeling beperken. Soms kunnen we voorzorgsmaatregelen nemen. We willen u vragen de gezondheidsvragenlijst, die u meegestuurd krijgt met uw eerste afspraak, naar ons door te mailen of bij de afspraak voor het eerste consult mee te nemen.