Samenwerking/multidisciplinair overleg

 

Om een behandeling goed uit te kunnen voeren, is een goede samenwerking met uw/jouw tandarts en andere specialisten belangrijk. Als het nodig is, stemmen we uw/jouw behandeling af op andere tandheelkundige- of chirurgische behandelingen. In goed overleg kunnen we dan de beste behandeling kiezen.

 

We werken samen met de volgende specialisten: